Lid worden

De contributie wordt jaarlijks in twee termijnen (januari en mei ) automatisch afgeschreven. 

Het inschrijfgeld ad. € 13,00 en het statiegeld van de sleutel ad. € 15,00 wordt eenmalig afgeschreven.

Dit aanmeldingsformulier inleveren bij Ingeborg van Dijk (ledenadministratie),
Eiland 19, alsmede een pasfoto voorzien van uw naam.